• Lan Quân Tử

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  280000.00đ 330000.00đ

  Mua ngay
 • Kim Tiền Tết Kỷ Hợi

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  225000.00đ 280000.00đ

  Mua ngay
 • Si Nhật - Mẫu 02

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  230000.00đ 300000.00đ

  Mua ngay
 • Si Nhật - Mẫu 01

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  230000.00đ 300000.00đ

  Mua ngay
 • Xương rồng thanh sơn và chậu vẽ chữ

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  195000.00đ 220000.00đ

  Mua ngay
 • Cau tiểu trâm + chậu bố quấn nơ

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  175000.00đ 220000.00đ

  Mua ngay
 • Cây Móng Rồng + Chậu Kết Hợp

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  220000.00đ 255000.00đ

  Mua ngay
 • Sen Đá Sao Biển - 02

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  185000.00đ 210000.00đ

  Mua ngay
 • Sen Đá Sao Biển - 01

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  170000.00đ 195000.00đ

  Mua ngay
 • Set 4 Chậu Cây Trong Hộp Gỗ

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  600000.00đ 750000.00đ

  Mua ngay
 • Trắc Bách Diệp Trang Trí - 01 (cao 30 cm)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  300000.00đ 350000.00đ

  Mua ngay
 • Tùng Kim Trang Trí - 02 (cao 30 cm)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  260000.00đ 300000.00đ

  Mua ngay
 • Tùng Kim Trang Trí - 01 (cao 30 cm)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  290000.00đ 330000.00đ

  Mua ngay
 • Tùng Thơm Trang Trí Giáng Sinh - 01 (cao 50 cm)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  420000.00đ 480000.00đ

  Mua ngay
 • Sơn Tùng Trang Trí Giáng Sinh - 02 (cao 50 cm)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  360000.00đ 410000.00đ

  Mua ngay
 • Sơn Tùng Trang Trí Giáng Sinh - 01 (cao 80 - 90 cm)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  560000.00đ 620000.00đ

  Mua ngay
 • Cây Móng Rồng - 03

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  190000.00đ 220000.00đ

  Mua ngay
 • Cây Móng Rồng - 02

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  120000.00đ 145000.00đ

  Mua ngay
 • Cây Móng Rồng - 01

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  120000.00đ 145000.00đ

  Mua ngay
 • Lan Ý lớn (LY02 - 03)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  250000.00đ 295000.00đ

  Mua ngay
 • Lan Ý lớn (LY02 - 02)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  280000.00đ 325000.00đ

  Mua ngay
 • Lan Ý lớn (LY02 - 01)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  250000.00đ 295000.00đ

  Mua ngay
 • Lan Ý lớn - 03

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  290000.00đ 325000.00đ

  Mua ngay
 • Lan Ý lớn - 02

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  300000.00đ 330000.00đ

  Mua ngay
 • Lan Ý lớn - 01

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  295000.00đ 330000.00đ

  Mua ngay
 • Set combo treo (trầu bà, lưỡi hổ)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  980000.00đ 1200000.00đ

  Mua ngay
 • Set chậu để bàn - chậu mộc (kim tiền, lưỡi hổ, trầu bà cẩm thạch)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  650000.00đ 800000.00đ

  Mua ngay
 • Set chậu để bàn - chậu vẽ chữ (Cau tiểu trâm, sim dây, cỏ may mắn)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  600000.00đ 800000.00đ

  Mua ngay
 • Set chậu để bàn - chậu màu sơn (Kim tiền, cỏ may mắn, ngũ gia bì)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  550000.00đ 680000.00đ

  Mua ngay
 • Tùng bách tán - 03

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  250000.00đ 285000.00đ

  Mua ngay
 • Tùng bách tán - 02

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  300000.00đ 345000.00đ

  Mua ngay
 • Tùng bách tán - 01

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  155000.00đ 195000.00đ

  Mua ngay