• Combo cây xanh SET 6 (3PN + 3WC)

  oxi-house

  16900000.00đ 21117000.00đ

  Mua ngay
 • Combo cây xanh SET 6 (2PN + 2WC)

  oxi-house

  15600000.00đ 19543000.00đ

  Mua ngay
 • Combo cây xanh SET 6 (1PN + 1WC)

  oxi-house

  14380000.00đ 17969000.00đ

  Mua ngay
 • Combo cây xanh SET 5 (3PN + 3WC)

  oxi-house

  13460000.00đ 16831000.00đ

  Mua ngay
 • Combo cây xanh SET 5 (2PN + 2WC)

  oxi-house

  12200000.00đ 15257000.00đ

  Mua ngay
 • Combo cây xanh SET 5 (1PN + 1WC)

  oxi-house

  10950000.00đ 13683000.00đ

  Mua ngay
 • Combo cây xanh SET 4 (3PN + 3WC)

  oxi-house

  11240000.00đ 14053000.00đ

  Mua ngay
 • Combo cây xanh SET 4 (2PN + 2WC)

  oxi-house

  9980000.00đ 12479000.00đ

  Mua ngay
 • Combo cây xanh SET 4 (1PN + 1WC)

  oxi-house

  8720000.00đ 10905000.00đ

  Mua ngay
 • Combo cây xanh SET 3 (3PN + 3WC)

  oxi-house

  8810000.00đ 11014000.00đ

  Mua ngay
 • Combo cây xanh SET 3 (2PN + 2WC)

  oxi-house

  7550000.00đ 9440000.00đ

  Mua ngay
 • Combo cây xanh SET 3 (1PN + 1WC)

  oxi-house

  6290000.00đ 7866000.00đ

  Mua ngay
 • Combo cây xanh SET 2 (3PN + 3WC)

  oxi-house

  5680000.00đ 7154000.00đ

  Mua ngay
 • Combo cây xanh SET 2 (2PN + 2WC)

  oxi-house

  4850000.00đ 6110000.00đ

  Mua ngay
 • Combo cây xanh SET 2 (1PN + 1WC)

  oxi-house

  4000000.00đ 5006000.00đ

  Mua ngay
 • Combo cây xanh SET 1 (3PN + 3WC)

  oxi-house

  4120000.00đ 5145000.00đ

  Mua ngay
 • Combo cây xanh SET 1 (2PN + 2WC)

  oxi-house

  3280000.00đ 4101000.00đ

  Mua ngay
 • Combo cây xanh SET 1 (1PN + 1WC)

  oxi-house

  2450000.00đ 3057000.00đ

  Mua ngay
 • Set Chậu Xương Rồng Thanh Sơn + Túi Quà

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  165000.00đ

  Mua ngay
 • set-chau-mong-rong-tui-qua

  Hoàn: 10,000đ

  Set Chậu Móng Rồng + Túi Quà

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  125000.00đ

  Mua ngay
 • Set Cây Cau Tiểu Trâm + Cây Kim Ngân

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  450000.00đ 650000.00đ

  Mua ngay
 • Set Lưỡi Hổ & Trầu Bà Cẩm Thạch

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  450000.00đ

  Mua ngay
 • Trầu Bà Cẩm Thạch

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  225000.00đ 300000.00đ

  Mua ngay
 • Lan Chi Tết Kỷ Hợi

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  175000.00đ 225000.00đ

  Mua ngay
 • Xương Rồng Thanh Sơn

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  180000.00đ 250000.00đ

  Mua ngay
 • Trầu Bà Thanh Xuân

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  700000.00đ 900000.00đ

  Mua ngay
 • Kim Tiền Lớn

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  650000.00đ 800000.00đ

  Mua ngay
 • Hồng Môn Tết Kỷ Hợi

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  250000.00đ 400000.00đ

  Mua ngay
 • Trạng Nguyên Tết Kỷ Hợi

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  300000.00đ 400000.00đ

  Mua ngay
 • Lệnh Bài

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  210000.00đ 290000.00đ

  Mua ngay
 • Kim Ngân Xoắn

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  250000.00đ 300000.00đ

  Mua ngay
 • Lan Ý - Tết Kỷ Hợi

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  280000.00đ 330000.00đ

  Mua ngay