• Máy rửa bát KF-S906TFT

  kaff

  15520000.00đ 23800000.00đ

  Mua ngay
 • Lò vi sóng âm tủ KF-MC02

  kaff

  7070000.00đ 10800000.00đ

  Mua ngay
 • Lò nướng KF-901

  kaff

  9540000.00đ 14600000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi âm tủ (70cm) KF-TL700

  kaff

  3507000.00đ 5380000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi âm tủ (60cm) KF-TL600

  kaff

  3312000.00đ 5080000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi âm tủ (70cm) KF-TL70H

  kaff

  3052000.00đ 4680000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi âm tủ (60cm) KF-TL60H

  kaff

  2922000.00đ 4480000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi cổ điển (80cm) KF-888I

  kaff

  2818000.00đ 4680000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi cổ điển (70cm) KF-788I

  kaff

  2698000.00đ 4480000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi cổ điển (60cm) KF-688I

  kaff

  2618000.00đ 4280000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi cổ điển (60cm) KF-638I

  kaff

  2258000.00đ 3680000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi cổ điển (70cm) KF-738I

  kaff

  2326000.00đ 3860000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi cổ điển (70cm) KF-703B

  kaff

  2098000.00đ 3480000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi cổ điển (70cm) KF-701B

  kaff

  2018000.00đ 3280000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi cổ điển (70cm) KF-700W

  kaff

  2398000.00đ 3980000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi cổ điển (70cm) KF-701I

  kaff

  2098000.00đ 3480000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi cổ điển (70cm) KF-70I

  kaff

  2326000.00đ 3860000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi âm bàn KF-AT900

  kaff

  25730000.00đ 42800000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi ti vi KF-70LH

  kaff

  7658000.00đ 12680000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi toa ngang (70cm) KF-IS991H

  kaff

  10130000.00đ 16800000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi kính ngang (70cm) KF-FL70RH

  kaff

  4498000.00đ 7480000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi toa ngang (90cm) KF-GB991

  kaff

  7730000.00đ 12800000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi toa ngang (70cm) KF-GB771

  kaff

  6530000.00đ 10800000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi kính cong (90cm) KF-GB901

  kaff

  5306000.00đ 8760000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi kính cong (90cm) KF-GB902

  kaff

  4618000.00đ 7680000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi kính cong (70cm) KF-GB702

  kaff

  4498000.00đ 7480000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi kính cong (90cm) KF-GB906

  kaff

  3898000.00đ 6480000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi kính cong (70cm) KF-GB706

  kaff

  3778000.00đ 6280000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi kính cong (90cm) KF-GB029

  kaff

  4618000.00đ 7680000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi kính cong (70cm) KF-GB027

  kaff

  4378000.00đ 7280000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi kính cong (90cm) KF-GB905

  kaff

  3778000.00đ 6280000.00đ

  Mua ngay
 • Hút mùi kính cong (70cm) KF-GB705

  kaff

  3658000.00đ 6080000.00đ

  Mua ngay