• Cây Móng Rồng - 01

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  120000.00đ 145000.00đ

  Mua ngay
 • Lan Ý lớn (LY02 - 03)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  250000.00đ 295000.00đ

  Mua ngay
 • Lan Ý lớn (LY02 - 02)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  280000.00đ 325000.00đ

  Mua ngay
 • Lan Ý lớn (LY02 - 01)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  250000.00đ 295000.00đ

  Mua ngay
 • Lan Ý lớn - 03

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  290000.00đ 325000.00đ

  Mua ngay
 • Lan Ý lớn - 02

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  300000.00đ 330000.00đ

  Mua ngay
 • Lan Ý lớn - 01

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  295000.00đ 330000.00đ

  Mua ngay
 • Set combo treo (trầu bà, lưỡi hổ)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  980000.00đ 1200000.00đ

  Mua ngay
 • Set chậu để bàn - chậu mộc (kim tiền, lưỡi hổ, trầu bà cẩm thạch)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  650000.00đ 800000.00đ

  Mua ngay
 • Set chậu để bàn - chậu vẽ chữ (Cau tiểu trâm, sim dây, cỏ may mắn)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  600000.00đ 800000.00đ

  Mua ngay
 • Set chậu để bàn - chậu màu sơn (Kim tiền, cỏ may mắn, ngũ gia bì)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  550000.00đ 680000.00đ

  Mua ngay
 • Tùng bách tán - 03

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  250000.00đ 285000.00đ

  Mua ngay
 • Tùng bách tán - 02

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  300000.00đ 345000.00đ

  Mua ngay
 • Tùng bách tán - 01

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  155000.00đ 195000.00đ

  Mua ngay
 • Trầu bà cột - 02

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  1000000.00đ 1300000.00đ

  Mua ngay
 • Trầu bà cột - 01

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  1000000.00đ 1300000.00đ

  Mua ngay
 • Cây Thường Xuân - 04

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  280000.00đ 325000.00đ

  Mua ngay
 • Cây Thường Xuân - 03

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  340000.00đ 385000.00đ

  Mua ngay
 • Cây Thường Xuân - 02

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  280000.00đ 325000.00đ

  Mua ngay
 • Cây Thường Xuân - 01

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  220000.00đ 255000.00đ

  Mua ngay
 • Sim dây - 06

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  225000.00đ 255000.00đ

  Mua ngay
 • Sim dây - 04

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  225000.00đ 255000.00đ

  Mua ngay
 • Sim dây - 03

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  225000.00đ 255000.00đ

  Mua ngay
 • Sim dây - 02

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  290000.00đ 335000.00đ

  Mua ngay
 • Sim dây - 01

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  250000.00đ 285000.00đ

  Mua ngay
 • Ngũ Gia Bì Nhỏ - 06

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  140000.00đ 170000.00đ

  Mua ngay
 • Ngũ Gia Bì Nhỏ - 05

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  200000.00đ 245000.00đ

  Mua ngay
 • Ngũ Gia Bì Nhỏ - 04

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  230000.00đ 270000.00đ

  Mua ngay
 • Ngũ Gia Bì Nhỏ - 03

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  200000.00đ 245000.00đ

  Mua ngay
 • Ngũ Gia Bì Nhỏ - 02

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  140000.00đ 170000.00đ

  Mua ngay
 • Ngũ Gia Bì Nhỏ - 01

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  200000.00đ 245000.00đ

  Mua ngay
 • Cẩm Nhung/ Cỏ may mắn - 04

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  220000.00đ 255000.00đ

  Mua ngay