• Set Chậu Xương Rồng Thanh Sơn + Túi Quà

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  165000.00đ

  Mua ngay
 • set-chau-mong-rong-tui-qua

  Hoàn: 10,000đ

  Set Chậu Móng Rồng + Túi Quà

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  125000.00đ

  Mua ngay
 • Set Cây Cau Tiểu Trâm + Cây Kim Ngân

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  450000.00đ 650000.00đ

  Mua ngay
 • Set Lưỡi Hổ & Trầu Bà Cẩm Thạch

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  450000.00đ

  Mua ngay
 • Trầu Bà Cẩm Thạch

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  225000.00đ 300000.00đ

  Mua ngay
 • Lan Chi Tết Kỷ Hợi

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  175000.00đ 225000.00đ

  Mua ngay
 • Xương Rồng Thanh Sơn

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  180000.00đ 250000.00đ

  Mua ngay
 • Trầu Bà Thanh Xuân

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  700000.00đ 900000.00đ

  Mua ngay
 • Kim Tiền Lớn

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  650000.00đ 800000.00đ

  Mua ngay
 • Hồng Môn Tết Kỷ Hợi

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  250000.00đ 400000.00đ

  Mua ngay
 • Trạng Nguyên Tết Kỷ Hợi

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  300000.00đ 400000.00đ

  Mua ngay
 • Lệnh Bài

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  210000.00đ 290000.00đ

  Mua ngay
 • Kim Ngân Xoắn

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  250000.00đ 300000.00đ

  Mua ngay
 • Lan Ý - Tết Kỷ Hợi

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  280000.00đ 330000.00đ

  Mua ngay
 • Lan Quân Tử

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  280000.00đ 330000.00đ

  Mua ngay
 • Kim Tiền Tết Kỷ Hợi

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  225000.00đ 280000.00đ

  Mua ngay
 • Si Nhật - Mẫu 02

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  230000.00đ 300000.00đ

  Mua ngay
 • Si Nhật - Mẫu 01

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  230000.00đ 300000.00đ

  Mua ngay
 • Xương rồng thanh sơn và chậu vẽ chữ

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  195000.00đ 220000.00đ

  Mua ngay
 • Cau tiểu trâm + chậu bố quấn nơ

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  175000.00đ 220000.00đ

  Mua ngay
 • Cây Móng Rồng + Chậu Kết Hợp

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  220000.00đ 255000.00đ

  Mua ngay
 • Sen Đá Sao Biển - 02

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  185000.00đ 210000.00đ

  Mua ngay
 • Sen Đá Sao Biển - 01

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  170000.00đ 195000.00đ

  Mua ngay
 • Set 4 Chậu Cây Trong Hộp Gỗ

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  600000.00đ 750000.00đ

  Mua ngay
 • Trắc Bách Diệp Trang Trí - 01 (cao 30 cm)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  300000.00đ 350000.00đ

  Mua ngay
 • Tùng Kim Trang Trí - 02 (cao 30 cm)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  260000.00đ 300000.00đ

  Mua ngay
 • Tùng Kim Trang Trí - 01 (cao 30 cm)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  290000.00đ 330000.00đ

  Mua ngay
 • Tùng Thơm Trang Trí Giáng Sinh - 01 (cao 50 cm)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  420000.00đ 480000.00đ

  Mua ngay
 • Sơn Tùng Trang Trí Giáng Sinh - 02 (cao 50 cm)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  360000.00đ 410000.00đ

  Mua ngay
 • Sơn Tùng Trang Trí Giáng Sinh - 01 (cao 80 - 90 cm)

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  560000.00đ 620000.00đ

  Mua ngay
 • Cây Móng Rồng - 03

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  190000.00đ 220000.00đ

  Mua ngay
 • Cây Móng Rồng - 02

  oxi-house
  Giá tốt Hàng mới

  120000.00đ 145000.00đ

  Mua ngay