• Máy cưa kiếm BOSCH GSA 1100 E Professional

  bosch

  2481000.00đ 2704000.00đ

  Mua ngay
 • Máy bào BOSCH GHO 6500 Professional

  bosch

  1394000.00đ 1491000.00đ

  Mua ngay
 • Máy cưa dĩa BOSCH GKS 190 Professional

  bosch

  2016000.00đ 2198000.00đ

  Mua ngay
 • Máy cưa dĩa BOSCH GKS 235 TURBO Professional

  bosch

  2854000.00đ 3111000.00đ

  Mua ngay
 • Máy cưa lọng BOSCH GST 80 PBE Professional

  bosch

  2424000.00đ 2643000.00đ

  Mua ngay
 • Máy chà lệch tâm BOSCH GEX 125-1 AE Professional

  bosch

  1833000.00đ 1998000.00đ

  Mua ngay
 • Máy cắt gạch và bê tông BOSCH GDM 13-34 Professional

  bosch

  1650000.00đ 2167000.00đ

  Mua ngay
 • Máy cắt xốp BOSCH GSG 300 Professional

  bosch

  10937000.00đ 11702000.00đ

  Mua ngay
 • Máy mài để bàn hai đá BOSCH GBG 60-20 Professional

  bosch

  3334000.00đ 3634000.00đ

  Mua ngay
 • Máy mài góc BOSCH GWS 7-100 T Professional

  bosch

  1130000.00đ 1209000.00đ

  Mua ngay
 • Máy mài góc BOSCH GWS 7-100 ET Professional

  bosch

  1307000.00đ 1398000.00đ

  Mua ngay
 • Máy mài góc nhỏ BOSCH GWS 7-125 Professional

  bosch

  1107000.00đ 1184000.00đ

  Mua ngay
 • Máy mài góc BOSCH GWS 6-100 S Professional (Công tắc đuôi)

  bosch

  1029000.00đ 1101000.00đ

  Mua ngay
 • Máy mài thẳng BOSCH GGS 28 LCE Professional

  bosch

  4698000.00đ 5121000.00đ

  Mua ngay
 • Máy khoan BOSCH GBM 320 Professional

  bosch

  660000.00đ 706000.00đ

  Mua ngay
 • Máy phun xịt rửa BOSCH GHP 5-55 Professional

  bosch

  9115000.00đ 9936000.00đ

  Mua ngay
 • Máy chà nhám rung BOSCH GSS 2300 Professional

  bosch

  1526000.00đ 1663000.00đ

  Mua ngay
 • Máy khoan động lực BOSCH GSB 20-2 RE Professional

  bosch

  2477000.00đ 2700000.00đ

  Mua ngay
 • Máy khoan động lực BOSCH GSB 16 RE Professional (valy nhựa)

  bosch

  1489000.00đ 1955000.00đ

  Mua ngay
 • Máy khoan động lực BOSCH GSB 550 Professional

  bosch

  878000.00đ 1060000.00đ

  Mua ngay
 • Máy khoan động lực BOSCH GSB 13 RE Professional (hộp giấy)

  bosch

  1320000.00đ 1680000.00đ

  Mua ngay
 • Máy khoan BOSCH GBM 6 RE Professional

  bosch

  984000.00đ 1072000.00đ

  Mua ngay